• Rozpoczynamy od wywiadu – jakie nastąpiły zmiany w dolegliwościach pacjenta, ponownie wykonana jest diagnoza z pulsu i języka

 • Omawiane są smaki i termika produktów

 • Sprawdzony zostaje dzienniczek żywienia i samoobserwacja  – czy pacjent wprowadził pierwsze zalecenia dietetyczne i wprowadzane są kolejne produkty

 • Jeżeli dieta pacjenta (sposób odżywiania, suplementacji, styl życia) nie przynosi spodziewanych efektów, czy też wystąpiła poprawa zdrowia, zostają wprowadzane korekty w diecie i suplementacji

 • Omawiane są wszelkie problemy związane z przygotowaniem posiłków, spożywaniem o określonej porze, próbą stosowania zaleceń dietetycznych. W przypadku nie możności wykonania wszystkich zaleceń dietetycznych ustalany jest kompromis między tym jak powinna wyglądać dieta, a tym co jest możliwe do wykonania przez pacjenta (charakter, rodzaj pracy – np. częste wyjazdy)

 • Pacjent na tej wizycie może  otrzymać wskazówki do masażu bańką określonej partii ciała, który wykonuje samodzielnie w domu między konsultacjami. Taki zabieg w domu trwa dosłownie 2-3 minuty, jednak systematyczność ma tu znaczenie.

 • W przypadku występowania bólu może być wykonany zabieg akupunktury ucha, który jest dodatkowo płatny.

 • Do 10 dni roboczych po drugiej konsultacji zostaną przygotowane szczegółowe zalecenia dietetyczne na podstawie zebranych informacji – wywiad, badanie pulsu, diagnoza z języka. Można je odebrać osobiście na III konsultacji – Pakiet Standard/Pełny lub otrzymać mailowo (Pakiet Mini)

Zalecenia dietetyczne

 • Pacjent otrzymuje pisemne zalecenia dietetyczne – rozkład posiłków, przykłady posiłków, zalecenia jakie produkty są wskazane, a jakie przeciwwskazane oraz wskazówki – gdzie można zakupić produkty, jaką stosować metodę obróbki termicznej czy konserwacji, jakich przypraw używać. Zalecenia dietetyczne i ewentualną suplementację przygotowuję indywidualnie dla każdego pacjenta (każdy organizm jest inny). Przesyłam linki do suplementów, linki do sklepów, linki do przepisów. Indywidualne zalecenia oraz przepisy kulinarne to kilka do kilkunastu stron w zależności od rodzaju dolegliwości.

 • Nie układam szczegółowych jadłospisów, gdyż w przypadku osób z przewlekłymi chorobami, bo tacy głównie zgłaszają się do gabinetu jest to niemożliwe, ze względu na preferencje smakowe (spożywanie określonych produktów). Wskazuję dokładnie grupy produktów (wg klasyfikacji chińskiej) jakie pacjent powinien głównie spożywać.

 • W medycynie chińskiej nie ma programów komputerowych, które układają diety dla poszczególnych chorób, tu na człowieka patrzy się holistycznie i nic nie zastąpi diagnozy i indywidualnego podejścia do pacjenta

 • Każdy pacjent ma często inne zalecenia pomimo wystąpienia tych samych objawów np. przyjdzie 5 klientów z migreną, a każdy z nich wyjdzie z inną dietą, bo jest inna przyczyna. Ewentualnie przyjdzie kilka kobiet z menopauzą, ale każda z innymi dolegliwościami, jedna będzie miała uderzenia gorąca, a inna nocne poty i drażliwość. Ponadto podstawowy czynnik, mało kto ma tylko jedną dolegliwość, dlatego do każdego trzeba podejść indywidualnie.

 • Doświadczenia  w pracy z pacjentami pokazały mi, że zalecenia na których pracuje cała medycyna chińska w pierwszej chwili wzbudzają przerażenie, a po ok. 2 – 4 tygodniach okazuje się, że jest to bardzo prosty, logiczny system odżywiania się i przygotowywania posiłków. Przede wszystkim jest bardzo skuteczny w powrocie do zdrowia, a skutkiem ubocznym tego stosowania w przypadku osób z nadwagą jest jej spadek bez liczenia kalorii. Zostają przywrócone prawidłowe funkcje organizmu, poprawia się metabolizm, polepsza się samopoczucie, ustępują dolegliwości.

 • Dlatego też w ślad za zmianami zachodzącymi w organizmie należy modyfikować dietę np. bardzo wychłodzona pacjentka potrzebuje diety rozgrzewającej, oczywiście małymi kroczkami. To powoduje powolne rozgrzewanie organizmu, u jednej można uzyskać efekty po 6 miesiącach u innej po roku. Jednak po osiągnięciu zamierzanego efektu należy dokonać zmian w diecie, aby nie przegrzać organizmu. Stąd wymagane są kontrolne wizyty. Poprzez kontakt z dietetykiem pacjent dużo się uczy. Zależy mi na edukacji pacjenta, by sam w przyszłości potrafił układać swoją dietę, by umiał ocenić swoje dolegliwości i jak mogę je zlikwidować dietą. By umiała odbierać sygnały organizmu, bo organizm wysyła nam sygnały chociażby w formie przemęczenia, a większość osób to lekceważy. Jeśli są pierwsze symptomy przewlekłej choroby, to od razu trzeba zmieniać coś u siebie. Wtedy o wile szybciej uzyskujemy oczekiwane efekty

 • Pacjent tylko raz otrzymuje pisemne zalecenia po II wizycie, na kolejnych są jedynie modyfikacje i to są już ustne ustalenia.

Share This