Teoria TMC

Teorie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej pochodzą z wielu źródeł, jednak w głównej mierze jej podstawy teoretyczne i spora część filozofii ma swój zalążek w tych samych regułach, z których wywodzą się wierzenia taoistyczne – zakładając, że życie i aktywność poszczególnych istnień ludzkich ma bliski związek ze środowiskiem naturalnym. Jest to tzw. “Zasada integralnej całości”, zgodnie z którą organizm człowieka stanowi jedność z otoczeniem i od niego jest zależny – każda najmniejsza komórka naszego ciała odczuwa wpływy pór roku, faz księżyca, cyklu dnia i nocy, a także oddziaływania klimatu, pogody czy ruchów ciał niebieskich. Jest to możliwe dzięki wypełniającej nas i nasz świat energii zwanej Qi. To ona jest odpowiedzialna za wszystkie zjawiska zachodzące w naturze, to ona napędza nasz organizm i stanowi swoiste dla niego paliwo. Choć jest niewidoczna, obserwowalne są jej przejawy i funkcje, które można różnicować ze względu na sposób ich powstania (z oddechu, czy pożywienia), jak i ze względu na jej rolę w naszym życiu (energia obronna Wei Qi, energie poszczególnych narządów Zang Fu, etc). To właśnie dzięki energii człowiek może być postrzegany jako całość psycho-fizyczna w stałej relacji z otoczeniem i naturą.

Ta naczelna reguła dała Tradycyjnej Medycynie Chińskiej podstawy niezbędne do wypracowania praktycznych sposobów diagnostyki i leczenia chorób – takie jak akupunktura i akupresura, ziołolecznictwo, leczenie pokarmem, czy Qigong (gimnastyka ruchowa).

Oczywiście Tradycyjna Medycyna Chińska, to nie tylko “Zasada integralnej całości” – jest skomplikowanym, ale i logicznym systemem obejmującym także teorie Yin i Yang, Pięciu Elementów, organów Zang Fu, czy systemu kanałów ciała ludzkiegoi Meridianów. Jednak pomimo tej pozornej różnorodności (i dosyć egzotycznego dla nas brzmienia) mają one jeden cel – a jest nim ochrona naszego zdrowia i życia. Pod tym względem Tradycyjna Medycyna Chińska stanowi wspaniały i sprawdzony – na przestrzeni tysięcy lat – system prewencyjny; około ¾ wiedzy specjalistów Medycyny Chińskiej dotyczy nie leczenia chorób, ale właśnie zapobiegania im – to profilaktyka i bardzo wczesna diagnostyka stanu zdrowia. Wszelkie działania podejmowane w ramach TCM skupiają się wokół zagadnień świadomego unikania chorób – eliminowania przyczyn i usuwania skutków w najwcześniejszych stadiach rozwoju choroby.

Share This