Pierwsza wizyta - Koneser Zdrowia

Pierwsza wizyta 55 minut

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzana jest diagnoza wg kanonów medycyny chińskiej, czyli: wywiad, diagnoza z języka i diagnoza z pulsu.

Wywiad jest bardzo dokładny – pacjent przedstawia najbardziej istotne dla niego dolegliwości. Część pytań może wydać się zaskakująca, gdyż niektóre aspekty funkcjonowania naszego organizmu w medycynie konwencjonalnej są pomijane. Na podstawie dzienniczka żywieniowego analizowane są dotychczasowy sposób odżywiania się oraz aktywność fizyczna. Omówieniu i uszczegółowieniu podlegają informacje zawarte w ankiecie samoobserwacji. Cała rozmowa ma charakter poufny, ze swojej strony gwarantuję zachowanie tajemnicy zawodowej.

Diagnoza z języka jest nieodłącznym elementem diagnostyki wg TMC – pomaga terapeucie dotrzeć do przyczyny zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. W tej metodzie ocenia się kolor, kształt języka, nalot czy bruzdy na języku. Przed wizytą proszę nie jeść, ani pić produktów, które mogą zmienić kolor nalotu na języku np. landrynki czy cola, proszę również nie ścierać nalotu szczoteczką, gdyż stanowi on bardzo ważny element diagnostyczny.

Diagnoza z pulsu to kluczowa część badania w medycynie chińskiej. Terapeuta sprawdza stan energetyczny pacjenta i jego poszczególnych organów. Nie jest to badanie tętna, tak jak w medycynie konwencjonalnej. Badanie przeprowadza się na tętnicy promieniowej na prawej i lewej ręce.

  • Wstępne informacje czym różni się dietetyka klasyczna od dietetyki chińskiej, na jakie aspekty zwrócić uwagę. Odżywianie zgodnie z klimatem, porami roku i dnia.
  • Podczas pierwszej konsultacji pacjent otrzymuje ustne wytyczne dotyczące diety i kuracji ziołami, jeśli jest taka potrzeba. Może też otrzymać wskazówki do ewentualnego masażu bańką  określonej partii ciała, który może samodzielnie wykonywać w domu między konsultacjami.
  • W przypadku występowania bólu może być wykonany zabieg akupunktury ucha, który jest dodatkowo płatny (cennik – link)
  • Pacjent otrzymuje pierwsze wytyczne np. dotyczące odpowiedniego przygotowania i obróbki termicznej określonych produktów – do zrealizowania między I i II konsultacją dietetyczną. Wtedy na II konsultacji pacjent wie o co ma pytać. Oczywiście w trakcie konsultacji pacjent może sobie robić notatki.

Uwaga!

W przypadku zażywania leków farmakologicznych pacjent jest proszony o kontakt ze swoim lekarzem prowadzącym, aby kontrolować na bieżąco stan swojego organizmu, gdyż zmiana diety lub przyjmowanie suplementów może wymagać zmiany dawek przyjmowanych leków np przy cukrzycy, nadciśnieniu. Nigdy nie zmniejszam dawek, ani nie odstawiam leków, które są przepisane przez lekarzy medycyny konwencjonalnej. W przypadku wszystkich chorób przewlekłych koniecznie trzeba być w kontakcie ze swoim lekarzem prowadzącym.

Jeśli w trakcie diagnozy podejrzewam chorobę, która wymagają dokładnej diagnozy medycyny konwencjonalnej Pacjent/Pacjentka zostaje poinformowany, iż konieczny jest kontakt z lekarzem specjalistą lub lekarzem rodzinnym.

Np. w trakcie diagnozy podejrzewam mięśniaki w macicy, to mogę polecić dietę wspomagającą w takich dolegliwościach, jednak nie mogę brać odpowiedzialności za wyleczenie. Przede wszystkim trzeba znać rozmiar mięśniaka, jeśli lekarz po badaniu zadecyduje kolejną wizytę za 6 miesięcy to w okresie oczekiwania na kolejne badanie można zastosować kurację. Jednak sama dieta to za mało, na pewno trzeba wprowadzić terapię ziołową lub naturalne suplementy ewentualnie udać się na zabiegi z akupunktury lub masaż AMM (mięśniowo-meridianowy). Ale zdarza się tak, że mięśniak jest na tyle duży, że trzeba go wyciąć, więc wykonujemy to co zaleca w tym momencie medycyna konwencjonalna. Dopiero po zabiegu, w dalszym etapie leczenia jak najbardziej należy należy kontynuować dietę, aby nie odrosły kolejne. Gdyż usuwając mięśniaka usuwamy tylko skutek, a trzeba usunąć przyczynę. Jednak usunięcie przyczyny może zająć kilka miesięcy. Stan energetyczny organizmu zmienia się pod wpływem diety oraz samoleczenia, dlatego co najmniej 1 raz na 2 miesiące trzeba być w kontakcie z dietetykiem.

  • Pierwsza konsultacja ma na celu przeprowadzenie szczegółowej diagnozy, wzajemne poznanie się pacjenta (klienta) i dietetyka jak również wytyczenie kierunku dalszej współpracy. Dlatego też nie ma możliwości aby już na pierwszej konsultacji otrzymać pełne zalecenia dietetyczne czy suplementacyjne. Ponadto chodzi o zrozumienie zasad medycyny chińskiej, a tego nie zdążymy omówić na jednym spotkaniu.
  • Zmiana diety to proces. Z doświadczenia wiem, iż po pierwszej konsultacji rodzą się pytania i wtedy na drugiej konsultacji mamy czas na ich omówienie.
  • Szczegółowe zalecenia dietetyczne zostaną przygotowane indywidualnie (na podstawie zebranych informacji – wywiad, badanie pulsu, diagnoza z języka) w okresie około dziesięciu dni roboczych od daty drugiej konsultacji (można je odebrać osobiście na III konsultacji – Pakiet Standard/Pełny lub otrzymać mailowo (Pakiet Mini).
  • Jeśli konsultacja odbywa się poprzez skype lub telefon należy przesłać zdjęcia języka i potwierdzenie wpłaty na 2 dni przed konsultacją.

Przebieg wizyty może różnić się od opisanego wzorca w zależności od występujących dolegliwości, stanu pacjenta i jego oczekiwań.

Share This