Produkty Fair Trade

Fairtrade-logoCzym jest FAIR TRADE?

Tłumacząc na język polski określenie Fair Trade to nic innego jak Sprawiedliwy Handel. Wiadomo, że handel jest możliwy tylko wtedy, gdy mamy sprzedającego i kupującego. Fair Trade dotyczy zatem obu stron. Opiera się na wzajemnym szacunku, przejrzystości zasad i dialogu między partnerami, co sprzyja większej równości w handlu międzynarodowym. Jest to Ruch niezbędny do walki z zachłannością i bezwzględnością producentów, którzy wykorzystują dorosłych i dzieci w biednych krajach, gdzie osoby takie często zmuszane są do ciężkiej pracy w trudnych warunkach na plantacjach czy w fabrykach za śmieszne pieniądze.

Na czym polega Sprawiedliwy Handel w kilku punktach:

  • producenci otrzymują zapłatę za swoje wyroby adekwatną do kosztów surowca, produkcji i pracy;
  • pracownicy otrzymują zapłatę w ustalonym czasie, a jej wysokość pozwala na godne życie;
  • pracownicy na plantacjach nie są wykorzystywani, przestrzegane są godziny pracy, dba się o bezpieczeństwo;
  • do pracy nie są wykorzystywane dzieci (zgodnie z Konwencją Praw Dziecka);
  • możliwość zrzeszania się pracowników, równe wynagrodzenie dla obu płci;
  • rozwój lokalnych organizacji producenckich, wspólne działania i demokratyczne podejmowanie decyzji;
  • wspieranie drobnych producentów, aby w przyszłości mogli być konkurencją dla większych firm;
  • zwiększanie świadomości konsumenckiej (powinni oni wiedzieć skąd pochodzi produkt, w jaki sposób jest przygotowywany, przez kogo)

Dlaczego warto sięgać po produkty FAIR TRADE?

Dokonując zakupu produktu oznaczonego symbolem FAIR TRADE mamy pewność, że nabywamy produkt wyprodukowany z najlepszych, naturalnych surowców. Ludzie , którzy pracowali przy jego produkcji pracowali w humanitarnych warunkach za godziwą zapłatę. Wspieramy również małych producentów, którzy najczęściej przegrywają batalię o klienta z wielkimi światowymi koncernami. Warto zatem zapłacić więcej, ale za produkt „pewny” i przyczynić się do zmiany bezwzględnej polityki handlu na świecie;)

Źródła:

http://www.fairtrade.org.pl/s1_co_to_jest_sprawiedliwy_handel_fair_trade.html

Share This